Διαδικτυακά μαθήματα

ατομικά ή σε μικρές ομάδες μαθητών 

Τρόπος λειτουργίας του Online φροντιστηρίου

Απαραίτητη προυπόθεση για τα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι η χρήση της τεχνολογίας. Έτσι οι μαθητές που επιλέγουν τα διαδικτυακά μαθήματα είναι αναγκαίο να έχουν στη κατοχή τους ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τάμπλετ ή ακόμη και κινητό με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ο καθηγητής έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους μέσω ειδικής πλατφόρμας, η οθόνη του υπολογιστή μετατρέπεται σε διαδραστικό πίνακα και αρχίζει το μάθημα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται ζωντανά (live lesson) αλλά υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του μαθήματος ώστε να επανέρχονται οι μαθητές όσες φορές το επιθυμούν για επανάληψη και εμπέδωση.

Κατά τη διάρκεια που μαθήματος πραγματοποιείται η παράδοση της διδακτέας ύλης, λύνονται οι απορίες των μαθητών, διδάσκονται οι μεθοδολογίες επίλυσης των ασκήσεων και λύνονται ασκήσεις σχετικές με την ύλη που διδάχθηκε.

Μετα το τέλος του μαθήματος αποστέλλονται στους μαθητές με email εργασίες που θα πρέπει να επιλυθούν μέχρι το επόμενο μάθημα.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης για την εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε ένα μεγάλο πλήθος σημειώσεων που περιλαμβάνει την θεωρία , μεθοδολογίες , ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις και προβλήματα πάνω στην απαιτούμενη ύλη.

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από τον Μοσχίδη Δημήτρη
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε